Informacja dotycząca gazyfikacji Krzepic.

Burmistrz Krzepic informuje, że po wielu latach starań o gazyfikację obszaru gminy Krzepice, w dniu 7 grudnia 2018 roku Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu podpisała umowę z firmą HYDROMIREX Sp. z o. o. z siedzibą w Poraju na wykonanie sieci gazowniczej o łącznej długości ponad 22 km na terenie Krzepic. W dniu 14 grudnia 2018 roku z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Gminy nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy, a więc i formalne rozpoczęcie robót, których zakończenie przewidziane jest na dzień 7 marca 2020 roku.

Tymczasowo przez okres około 3 lat sieć zasilana będzie ze stacji regazyfikacji LNG zlokalizowanej w Krzepicach przy ulicy Kazimierza Wielkiego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, a docelowo gazem ziemnym z kierunku Blachownia przez Wręczycę, Kłobuck, Opatów i Iwanowice Duże.

Z informacji przekazanych przez Wykonawcę wynika, że roboty budowlane związane z budową sieci rozpoczną się od obszaru Osiedla Dąbrowa, w terminie uzależnionym od warunków atmosferycznych. Przebieg sieci w poszczególnych ulicach Osiedla przedstawiony jest na załączonej mapie. Szczegółowe informacje na temat trasy zaprojektowanej sieci w całym obszarze Krzepic można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pok. nr 9.

W związku z realizacją robót, w ich obszarze mogą wystąpić przejściowe utrudnienia dla mieszkańców posesji i uczestników ruchu korzystających z dróg.

Jednocześnie informujemy, że do 15 lutego zostanie zorganizowane przez Burmistrza Krzepic spotkanie informacyjne dla Mieszkańców Krzepic z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa i Wykonawcy robót, na którym przedstawiony zostanie przebieg sieci i harmonogram robót dla całego obszaru realizacji objętego projektem oraz zasady i warunki przyłączeń nieruchomości do sieci.

Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic