WIECZÓR KOLĘD I POZYTYWNYCH DŹWIĘKÓW

Zespół wokalny Gminnego Ośrodka Kultury prowadzony przez panią Ewelinę Hałkę wypełnił salę dźwiękami kolęd i pastorałek. Formacja taneczna "Roztańczone Promyczki", której instruktorem jest pan Kamil Mastalerz, zaprezentowała żywiołowy układ choreograficzny. 
Wieczór uświetniła grupa artystyczna PROPOLIS, którą tworzą osoby zarówno z Krzepic, jak i dalszych okolic. Muzyka jest dla nich nie tylko pretekstem do spotkań. Grają i śpiewają także po to, aby móc dzielić się nią i związanymi z nią emocjami...