"Dęte impresje" - zaproszenie na koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach