Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zaprasza do udziału w Gminnym Festiwalu Piosenki z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

 

PDFKARTA ZGŁOSZENIA.pdf
PDFokładka.pdf
PDFśrodek.pdf