Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zaprasza na warsztaty ceramiczne