Urząd Miejski w Krzepicach informuje, że Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018.

Początkowym etapem jest wyłonienie Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) na terenie gminy Krzepice.


W tym roku są 2 wersje wniosków:

  1. wersja rozszerzona dla nowych OPL - czyli dla nowych podmiotów, które dotychczas z nami nie współpracowały
  2. wersja skrócona dla "znanych" nam OPL - czyli dla stałych podmiotów, z którymi już współpracowaliśmy
     


Ogłoszenie obowiązuje do dnia 12 sierpnia br. (niedziela). Na wnioski organizacji można składać do dnia 17 sierpnia br. (piątek).Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany wniosków, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura: Bank Żywności w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309
42-217 Częstochowa

Decyzja o udziale organizacji w programie zostanie podjęta na podstawie oceny wniosku.


WAŻNE!!!!!!!
W przypadku braku organizacji lub zgłoszeniu się podmiotów niespełniających kryteriów, możliwe będzie rekomendowanie Ośrodka Pomocy Społecznej jako realizatora programu w danej gminie. Rekomendacji w formie pisemnej dokonuje prezydent/burmistrz/wójt.
Jednocześnie należy pamiętać, że wraz z pisemną rekomendacją od prezydenta/burmistrza/wójta powinno być wystawione pisemne upoważnienie dla kierownika/dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pozwalające podpisywać wszelkie dokumenty związane z Podprogramem 2018 (wnioski, umowy, upoważnienia, itp.).
Należy pamiętać o zachowaniu chronologii w datach wystawianych dokumentów, czyli
OGŁOSZENIE -następnie - REKOMENDACJA i UPOWAŻNIENIE -następnie - WNIOSEK OPL (składany przez OPS w przypadku braku organizacji na terenie gminy).
Termin rekomendowania OPS jako OPL upływa z dniem 17 sierpnia br.

W przypadku rezygnacji gminy z udziału w Podprogramie 2018 lub realizacji programu z innym partnerem regionalnym, prosimy o przesłanie informacji drogą mailową - czestochowskibz@op.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36, 513 030 793 lub 507 162 616

 

INFORMACJA O SPOTKANIU.

Na dzień 28.08.2018 r. (wtorek) wstępnie planowane jest spotkanie podsumowujące Podprogram 2017 jak również wprowadzające w rozpoczynający się Podprogram 2018. Informacja co do miejsca i godziny będziemy jeszcze Państwa informować.
 

W załączeniu ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL (wersja PDF) wraz z wnioskiem dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018 (wersje PDF i WORD).

PDFKrzepice_OGLOSZENIE.pdf (157,94KB)
DOCPOPZ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL.doc (75,50KB)
PDFPOPZ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL.pdf (273,74KB)
DOCPOPZ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrocona.doc (66,00KB)
PDFPOPZ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrocona.pdf (283,00KB)