Obwieszczenie Wójta Gminy Panki z dnia 25. 07.2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Janiki, Gmina Panki.

PDF02081801.PDF (233,03KB)