Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 11 lipca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbyło sie uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły 2 zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera oraz 2 zestawy defibrylatorów Lifepak 1000 z kompletem elktrod wyniosła 25.896,24zł.

Na mocy podpisanych umów przekazano jednostkom OSP Krzepice i Starokrzepice, włączonym w struktury KSRG, po jednym zestawie ratownictwa medycznego i jednym zestawie defibrylatorów.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:

Krystian Kotynia - Burmistrz Krzepic

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku bryg. mgr Zbigniew Desperak

dh Dariusz Pilśniak - członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach

Beata Bielecka - kier. Referatu Spraw Obywatelskich

Tomasz Rakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach

Marian Rutkowski - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek:

dh Mirosław Wojtyra - Prezes OSP Krzepice

dh Tomasz Wiecha - Skarbnik OSP Krzepice

dh Marek Pilśniak - Prezes OSP Starokrzepice

dh Karol Wąsiński - Naczelnik OSP Starokrzepice

dh Ryszard Pilśniak - Skarbnik OSP Starokrzepice

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Krzepice realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia