Informacja dotycząca wody dostarczanej do przedszkola

W związku z ulotkami przekazywanymi w dniu 15 czerwca 2018 r. przez Pana Marka Kajkowskiego i Pana Wojciecha Drosia, mogącymi sugerować, że woda dostarczana wodociągiem gminnym do Przedszkola Samorządowego Nr 1  przy ul. A. Ryły w Krzepicach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi informuję, że woda przeznaczona do spożycia dostarczana wodociągiem gminy Krzepice, w tym do Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. A. Ryły spełniała i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r.) i nadaje się do spożycia przez ludzi. Dostarczana woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

          Bieżące informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej wodociągiem Gminy Krzepice umieszczane są na stronie http://bip.krzepice.pl/1116/452/informacja-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi.html

         Jednocześnie informuję, że wyniki analizy wody przekazywane przez Pana Marka Kajkowskiego i Pana Wojciecha Drosia nie są miarodajne, ponieważ próbka została pobrana przez osobę nie posiadającą uprawnień do poboru prób.

Janusz Kopacz
Dyrektor ZDKiM w Krzepicach