Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

Użytkownik zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do wyrzucenia ma obowiązek oddać zużyte urządzenia zbierającemu tego rodzaju odpad.

 

 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Urząd Miejski w Krzepicach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać:

 

  • przedsiębiorcom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Bajor
42-244 Mstów, ul. Sadowa, Wancerzów
Oddział Częstochowa
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
42-202 Częstochowa ul. Ogrodowa 64a
tel. 34/ 374-03-19

  • przedsiębiorcy podczas organizowanej co najmniej dwa razy w roku tzw. zbiórki „wystawkowej” sprzed posesji, o której właściciele nieruchomości zostaną wcześniej powiadomieni.

  • właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również bezpłatnie we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany na terenie składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

sobota - od 8.00 do 12.00

  • sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu, od którego kupuje się nowy sprzęt gospodarstwa domowego; sprzedawca zobowiązany jest przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt, w liczbie nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt (tzn. nowy za zużyty) i pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co nowy (a więc np. lodówka za lodówkę);

  • prowadzącemu punkt serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna; prowadzący punkt serwisowy obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.


 

      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. zakłady, szkoły, przychodnie itp.) powinien być odebrany przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych w ramach umowy podpisanej z właścicielem takiej nieruchomości.

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:


1. numer rejestrowy 6232.RDR.001
    Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach,
42-202 Częstochowa, ul. Bór 169
tel. 34/ 365-91-17

2. numer rejestrowy 6232.RDR.002
    STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa, ul. Bór 169
tel. 34/ 365-91-17,  34/ 365-05-01

3. numer rejestrowy 6232.RDR.004
    Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
42-274 Konopiska, Korzonek 98
tel. 34/ 366-89-84

4. numer rejestrowy 6232.RDR.006
    PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7
tel. 34/ 328-20-05, 34/ 329-92-29

5. numer rejestrowy 6232.RDR.007
   Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Bajor
42-244 Mstów, ul. Sadowa, Wancerzów
Oddział Częstochowa
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
42-202 Częstochowa ul. Ogrodowa 64a
tel. 34/ 374-03-19
zakres działalności – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

6. numer rejestrowy 6232.RDR.008
  REMONDIS Sp. z o.o. 
02-981 Warszawa ul. Zawodzie 18
Oddział w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul. Radomska 12
tel. 34/ 372 04 92

7. numer rejestrowy 6232.RDR.009
   EKO-SYSTEM BIS 
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7
 tel. 34/ 328-35-58,  34/ 328-20-05

8. numer rejestrowy 6232.RDR.010
   Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej
   42-160 Krzepice, ul. Targowa 19
   tel. 34/ 317-51-02

  9. numer rejestrowy 6233.RDR.016
    ZOM STRACH Sp. z o.o.
    42-200 Częstochowa ul. Gminna 75
    tel. 34/ 362 72 04

  10. numer rejestrowy 6233.RDR.018
   FCC Lubliniec Sp. z o.o.
   42-700 Lubliniec ul. Przemysłowa 5
    tel. 34/ 353 13 02

  11. numer rejestrowy 6233.RDR.019
    FCC POLSKA Sp. z o.o.
   41-800 Zabrze ul. Lecha 10
    tel. 32/ 376 34 50

 12. numer rejestrowy 6233.RDR.020
   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
    26-008 Górno, Wola Jachowa 94A
    tel. 41/ 302 37 74

  13. numer rejestrowy 6233.RDR.021
    OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.
   42-260 Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 378
    biuro@os.net.pl

 14. numer rejestrowy 6233.RDR.022
    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu
   41-800 Zabrze ul. Lecha 10
   tel. 32/ 271 72 81