W dniach 21 - 22 lipca 2018r. odbędą się VII Krzepickie Dni Jakubowe. Imprezie będzie towarzyszył jarmark kupiecki nawiązujący do bogatej, targowej historii Krzepic.

Będzie to okazja do zaprezentowania swojej twórczości, działalności, osiągnięć i ciekawych zainteresowań. 
Każde, zgłoszone stoisko będzie uczestniczyło w konkursie na „Najładniejsze i najciekawsze stoisko Jarmarku Jakubowego”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca 2018r. 
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej.