Analiza stanu gospodarki odpadami komunlanymi na terenie Gminy Krzepice za 2017 rok