Informacja o pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzepice w okresie wakacyjnym 2019r.(rok szk. 2018/2019)

  1. Informuję, że  w lipcu 2019 r. dyżur pełnią wszystkie placówki przedszkolne na terenie  Gminy Krzepice za wyjątkiem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych
  2. W sierpniu 2019 r.  przedszkolem dyżurnym będzie Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych.
  3. Zapisy dzieci na sierpień i lipiec były realizowane w macierzystym przedszkolu - zgodnie z pismem Burmistrza z 13 maja 2019 r.DOCPismo Burmistrza Krzepic dot. pracy przedszkole w wakacje 2019.doc (24,50KB)
     

 

 

Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic