Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska ogłosiła nabory na projekty grantowe

Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska ogłosiła nabory na projekty grantowe.

http://www.lgd-klobuck.pl/134/nabory-na-projekty-grantowe.html

Więcej informacji dotyczących naborów wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.