Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach

logo RPO.jpeg

 

Projekt pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
w Starokrzepicach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
 
Budowia hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8. Infrastruktura edukacyjna, Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświatowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Gminą Krzepice została zawarta w dniu 26 czerwca 2009 r.
 
Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Remontowo Budowlany „KAR-BUD” Karol Pilchowiec, 42-217 Częstochowa, ul. Goszczyńskiego 29.
 
W ramach przedsięwzięcia przy Zespole Szkół w Starokrzepicach wybudowano halę sportową z łącznikiem. Obiekt przeznaczony jest na szkolną salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym, dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istniejący budynek szkoły został połączony funkcjonalnie z halą poprzez łącznik.
 
Koszty kwalifikowane projektu to 2.791.053,72 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % stanowi kwotę 2.372.395,66 zł.
 
 

zdjęcia hala.jpeg                       zdjęcia hala (4).jpeg

DSC03192.jpeg                 DSC03196.jpeg              DSC03278.jpeg

zdjęcia hala (15).jpeg                           zdjęcia hala (17).jpeg

zdjęcia hala (21).jpeg                zdjęcia hala (22).jpeg               zdjęcia hala (23).jpeg

zdjęcia hala (24).jpeg                       zdjęcia hala (25).jpeg