Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"- eliminacje gminne


Eliminacje odbyły się w trzech grupach wiekowych:

I grupa szkoła podstawowa

II grupa klasa 7 SP, uczniowie gimnazjum

III grupa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Eliminacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej. Po dokonaniu oceny prac pisemnych i rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa/ szkoły podstawowe:

1 miejsce- Bartosz Tekieli /SP1 Krzepice/

2 miejsce- Kinga Tomaszewska /SP1 Krzepice/

3 miejsce- Izabela Kempińska / SP1 Krzepice/

II grupa wiekowa/ klasa 7 SP, uczniowie gimnazjum:

1 miejsce- Wojciech Kierat /Zespół Szkół w Starokrzepicach/

2 miejsce- Dominik Borecki / Zespół Szkół w Starokrzepicach/

3 miejsce- Klaudia Tekieli / SP1 Krzepice/

III grupa wiekowa/ szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce- Bogdan Kuc /Zespół Szkół w Krzepicach/

2 miejsce- Jakub Kuc /Zespół Szkół w Krzepicach/

3 miejsce- Jan Napora /Zespół Szkół w Krzepicach/

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Miejsko- Gminny.