Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - Zarządzenie Burmistrza Krzepic