Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Krzepic ogłasza kolejny, czwarty nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

Nabór trwać będzie od 12 lutego do 2 marca 2018 r.

Regulamin udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.166.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.

Termin wykonania prac i złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa 15 września 2018 r.

 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11.

 

PDFWniosek o udzielenie dotacji na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.pdf (96,90KB)
PDFoswiadczenie_o_nieprowadzeniu_dzialalnosci gospodarczej.pdf (73,14KB)
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2015.pdf (65,64KB)
PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest 2015.pdf (41,80KB)