Sprawozdanie za 2017 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi