Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach ogłasza nabór uzupełniający na zajęcia nauki gry na pianinie