Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zachęca dzieci do udziału w zajęciach w ramach AKCJI FERIE