Budowa chodnika, zatoki autobusowej i parkingów w centrum miejscowości Zajączki Pierwsze

logo prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Zajączki Pierwsze
poprzez ukształtowanie przestrzeni publicznej
oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, głównie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej poprzez uporządkowanie obsługi komunikacyjnej ruchu pieszego i samochodowego
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Dzięki unijnej dotacji w 2010 r. udało się odnowić centrum wsi Zajączki Pierwsze. W ramach inwestycji został wybudowany chodnika z pasem zielni po południowej stronie jezdni, dwa parkingi w rejonie kościoła i szkoły podstawowej oraz zatoka autobusowa. Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprawiło estetykę miejscowości. Dzięki nowym miejscom parkingowym mieszkańcy mają zapewniony lepszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej, a uporządkowanie obsługi komunikacyjnej ruchu pieszego i samochodowego wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wartość projektu wynosi 363 025,12 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 223 171,00 zł.

1 434.jpeg

 

111.jpeg

 

dsc_7141.jpeg

 

dsc_7155.jpeg