Zakup śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krzepice

 logo prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu poprawę usług w zakresie zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Krzepice poprzez zakup śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zakupiona w 2010 r. śmieciarka posiada zabudowę na podwoziu IVECO Eurocargo, typu UNIPRESS 16 o pojemności 16 m3. Pojazd posiada urządzenie załadowcze służące do opróżniania zapełnionych pojemników na odpady oraz otwór wrzutowy. Duży stopień zagęszczenia pozwala na zmniejszenie objętości odpadów i co za tym idzie przewożenie większej ich ilości. Samochód spełnia najnowsze standardy i posiada normy emisji spalania EURO 5.
Nowoczesny pojazd specjalistyczny do odbioru odpadów znacznie usprawnił i polepszył proces  zbierania  odpadów z terenu gminy.

Wartość projektu wynosi 486 536,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł.

1 564.jpeg

1 561.jpeg

1 549.jpeg