Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom"

Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historii pożarnictwa. Jego celem było zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.