Będzie gazociąg w Krzepicach!

Pragnę Państwa poinformować,  że wieloletnie starania  Gminy Krzepice dotyczące gazyfikacji przyniosły efekt.

30 listopada 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów z zakresu dystrybucji gazu. Dzięki środkom z UE Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje inwestycję pn. Gazyfikacja miejscowości w gminach: Kłobuck, Krzepice, Opatów i Wręczyca Wielka.

Więcej na stronie Programu Infrastruktura i Środowisko.

Z poważaniem

Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia