Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krzepicach

logo prow leader.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krzepicach”

mająca na celu wzrost atrakcyjności Osiedla Kuźniczka w Krzepicach poprzez modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielony Wierzchołek Śląska.