Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice-Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie

logo prow22.jpeg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice-Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie”

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Dankowice-Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska oraz części miejscowości Podłęże Królewskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zostanie wybudowany system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o łącznej długości 5,72235 km, w tym:

- kanał grawitacyjny fi 200 – 3,5355 km,

- kanał grawitacyjny (przykanaliki) fi 160 – 0,668 km,

- kanał tłoczny fi 90 – 1,51885 km,

- przepompownie ścieków – 4 kpl.