Prezentacja przygotowana na spotkanie w dniu 23.03.2017