Informacje o przetargach i inwestycjach przygotowana na Sesję Rady Miejskiej w dniu 16.11.2017 r.

PRZETARGI I INWESTYCJE

I. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

  1. Trwają prace na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem tłocznym SUW ze studniami I.II.II”. Zamawiający - Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej.Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. o. o. ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa.Termin realizacji 31.08.2018 r

II W zakresie dróg.

1. Trwają prace przy budowie łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o. o. z Lublińca. Koszt zadania 39 810,27 zł. brutto.

2. Na ukończeniu jest budowa drogi w ulicy Konopnickiej w Krzepicach. Wykonawca ZDKiM Krzepice.

3. Zakończono przebudowę budowę chodnika w ul. Kuków w Krzepicach. Wykonawca ZDKiM Krzepice.

4. Wykonano przebudowę drogi gminnej w ul. Łękawica w miejscowości Zajączki Drugie.Wykonawca – SKRS Lipie.

5. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę zatoki autobusowej przy drodze krajowej DK 43 w miejscowości Szarki. Wykonawca Pracownia Inter ART Wapiennik.

III. Inne zadania.

1. Zakończono prace na zadaniu pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach (Dom Kultury) przy ul. Częstochowskiej”. Wykonawca Firma Handlowo- Usługowa KARINO Leszek Kręgiel, Goleniowy ul. Wyzwolenia 33, 42-445 Szczekociny.

2. Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej”, na Część I - Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynku wraz montażem pompy ciepła. Wykonawca Firma Remontowo Budowlaną „BATOREX” S.C. ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice

3. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego w Krzepicach przy ul. Towarowej i ul Bursztynowej. Wykonawca F.U.P. „EL- CHRAMIEC” z Blachowni.

4. W dniu 08.11.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice. Termin składania i otwarcia ofert 23.11.2017 r.

5. W trakcie przygotowania jest przetarg nieograniczony na usługę pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Zamówienie będzie prowadzone przez Gminę Krzepice na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.

6. Wykonano wewnętrzną instalację hydrantową w budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Wykonawca SUPON S.A. ze Szczecina . Koszt zadania 24 223,29 zł.

7. Podpisana została umowa z Wykonawcą P.P.U.H.”LARNAX” Kotarski Łukasz z Truskolas, na wykonanie i montaż ogrodzenia działki na której projektowany jest plac zabaw w m. Krzepice ul. Kuków. Koszt 11 900,00 zł

 

 

B.K.