Dane teleadresowe ważne dla mieszkańców.

 • Urząd Miejski w Krzepicach,
  42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13,
  tel/fax (34) 3175172, 34 3175024, 34 3175046, 34 3175173 
    , www.krzepice.pl

   
 • Komisariat Policji w Krzepicach
  ul. Mickiewicza 34, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-50-34

   
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzepicach
  ul. Strażacka 1, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-59-98

   
 • Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach
  ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-51-02
   
 • PPUP Poczta Polska
  Urząd Pocztowy w Krzepicach
  ul. Częstochowska 16, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-50-58

   
 • Rejon Energetyczny Kłobuck Siedziba Krzepice
  ul Częstochowska 68, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-50-36

   
 • Przychodnia Weterynaryjna Krzepice Spółka Cywilna
  ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-50-22

   
 • Banki:
  - Bank Spółdzielczy w Krzepicach
  ul. Częstochowska 27, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-52-55 lub 317-51-11 lub 317-51-04
  - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna Oddział Krzepice
  ul. Szkolna 2, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-55-88 lub 317-51-74

   
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
  ul. Andersa 4, 42-160 Krzepice
  tel. (034) 317-53-22 lub 317-50-73 lub 317-53-31