Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii

Strona archiwalna

 

 

Burmistrz Krzepic ogłasza nabór ofert na przygotowanie i realizację dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach w terminie do 20 września 2017r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Krzepicach 20 września 2017r. o godz. 11.00.