Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na wyjazd do Filharmonii Częstochowskiej