Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zapisy na zajęcia w roku artystycznym 2017/2018

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach prowadzi zapisy na zajęcia w roku artystycznym 2017/2018.

Zachęcamy!