Starania o inwestorów w strefie ekonomicznej w Krzepicach

Starosta Henryk Kiepura we współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą zorganizował wyjazd na rozmowy z przedstawicielami chińskiej strefy gospodarczej Shenzhen (Futian).

We wtorek 29 sierpnia 2017 r. w Warszawie wspólnie z burmistrzem Krzepic Krystianem Kotynią przedstawili chińskim przedsiębiorcom ofertę o możliwościach inwestycyjnych na terenach położonych w Krzepicach a objętych obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gmina Krzepice  i Starostwo Powiatowe prowadzą wspólne działania na rzecz pozyskania potencjalnych inwestorów do krzepickiej strefy.

Już w środę chińska delegacja pojawiła się w powiecie kłobuckim. Spotkała się z samorządowcami Gminy Krzepice i Powiatu Kłobuckiego oraz wizytowała tereny strefy.

1.jpeg2.jpeg