Program uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej na Ziemi Krzepickiej