Program współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok do konsultacji