Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Krzepic i Rady Miejskiej - "VI Krzepickie Dni Jakubowe"