Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym podczas trwania imprezy plenerowej pn. "VI Krzepickie Dni Jakubowe"