7 lipca - TANECZNY PIKNIK DLA NAJMŁODSZYCH na podwórku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach