GOK zachęca do udziału w Gminno - Parafialnym Turnieju Amatorskich Drużyn Piłkarskich podczas VI Krzepickich Dni Jakubowych