Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zapisy na wycieczki organizowane dla dzieci podczas wakacji