Uwaga !!! Zmiana przepisów dot. wycinki drzew !

OGŁOSZENIE

Ulegają zmianie przepisy dotyczące wycinki drzew.

 

Z dniem 17 czerwca 2017 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące wycinki drzew.

Osoby fizyczne, które maja zamiar usunąć drzewo na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal maja taką możliwość, jednak muszą dokonać zgłoszenia zamiaru wycinki drzew gminie w przypadku kiedy obwody drzew, które zamierzają usunąć na wysokości 5 cm przekraczają:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Urzędnik w terminie 21 dni od zgłoszenia ma obowiązek dokonać oględzin drzewa a następnie ma 14 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu. Nie wyrażenie sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczne z wyrażenie zgody na wycinkę.

Zgodnie z prawem urząd będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in.
na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego. Jeśli w okresie 5 lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał uiścić opłatę za wycięte wcześniej drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin skutkuje koniecznością ponownego zgłoszenia jego usunięcia.

 

K. Eliasińska - Pop