Gminny Konkurs Plastyczny "Logo Krzepickich Dni Jakubowych"

Oprócz części rozrywkowej organizowanej na płycie Rynku im. 1863r. w Krzepicach, imprezie towarzyszą wydarzenia 
o charakterze społeczno – kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym, a także akcenty odpustowe związane ze świętem Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Krzepicach.