Informacja o pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzepice w okresie wakacyjnym.

  1. Informuję, że do 31 lipca 2017 r. dyżur pełnią wszystkie placówki przedszkolne na terenie Gminy Krzepice.

  2. W sierpniu 2017 r. przedszkolem dyżurnym będzie Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Krzepicach. Zapisy dzieci na sierpień są realizowane w macierzystym przedszkolu do dnia 8 czerwca 2017 r.

  3. Z uwagi na względy organizacyjne oraz okres urlopowy w placówkach przedszkolnych proszę o korzystanie z opieki przedszkoli przez rodziców pracujących.

 

 

Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic