Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowyh, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z nieruchomości zamieszkałych