Strefa ekonomiczna

Na tej stronie będą publikowane wszystkie informacje dotyczące terenów w Krzepicach  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.