Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2017r.