Zespół Szkół w Starokrzepicach

Zespół Szkół w Starokrzepicach

sp_starokrzepice_03.jpeg sp_starokrzepice_01.jpeg
ul. Oleska 250
42-161 Starokrzepice
tel. (034) 3175-903
e-mail: 
strona www: www.zsstarokrzepice.szkolnastrona.pl

W skład Zespołu Szkół w Starokrzepicach wchodzą:

2 oddział przedszkolne
6 oddziałów Szkoły Podstawowej
3 oddziały Gimnazjum


Dyrektor Zespołu Szkół w Starokrzepicach -
mgr Mariusz Polus
pełni funkcję od 01.09.1997r.


Wicedyrektor Zespołu Szkół w Starokrzepicach - 
 mgr Beata Wachowska