Jednostki pomocnicze gminy.

Gmina Krzepice jest podzielona na 7 sołectw i 3 osiedla miejskie.

OSIEDLA W MIEŚCIE KRZEPICE:

 • Osiedle Krzepice Stare Miasto
  Kadencja 2015-2019
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Bogdan Napieraj
  Z-ca Przewodniczącego Osiedla Rafał Balcerzak
  Sekretarz Mirosław Wojtyra
  Członek Tomasz Rakowski
   
 • Osiedle Kuźniczka
  Kadencja 2015-2019
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Marcin Świerczyński
  Z-ca Przewodniczącego Osiedla Fryderyk Jekiel
  Sekretarz Maciej Mońka
   
 • Osiedle Kuków
  Kadencja 2015-2019
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Jarosław Grzyb
  Z-ca Przewodniczącego Osiedla Robert Przygoda
  Sekretarz Łukasz Lizurej
   

SOŁECTWA:

 • Sołectwo Dankowice
  Kadencja 2015-2019
  Sołtys Zalewski Jakub
  Rada Sołecka: Bala Roman, Ceglarz Anna, Kluba Mateusz, Mielczarek Krzysztof, Pyzik Roman, Robak Zbigniew, Syrowa Mirosława.
 • Sołectwo Lutrowskie
  Kadencja 2015-2019
  Sołtys Dudek Czesława
  Rada Sołecka: Baran Ireneusz, Irach Helena, Pilarz Natalia, Wydmuch Marek
 • Sołectwo Podłęże Królewskie
  Kadencja 2015-2019
  Sołtys Wiecha Kamil
  Rada Sołecka: Buchwald Edward, Ogórek Dawid, Wiecha Jan.
 • Sołectwo Stanki
  Kadencja 2015-2019
  Sołtys Bala Bogdan
  Rada Sołecka: Mazurek Lidia, Pietrzak Anna, Woźny Henryk.
 • Sołectwo Starokrzepice
  Kadencja 2015-2019
  Sołtys Jachimczak Andrzej
  Rada Sołecka: Droś Zdzisław, Kierat Beata, Kierat Włodzimierz, Modzelewski Eugeniusz, Wiecha Natalia
 • Sołectwo Zajączki Drugie
  Kadencja 2015-2019
  Sołtys Chwałowska Ewa
  Rada Sołecka: Chwałowska Julianna, Księżarek Grzegorz, Pilśniak Lucjan, Piszel Przemysław, Słomian Czesław
 • Sołectwo Zajączki Pierwsze
  Kadencja 2015-2019
  Sołtys Pilarz Barbara
  Rada Sołecka: Cieleban – Dzierżan Izabela, Mońka Barbara, Pilarz Magdalena, Pilarz Marek, Słomian Teresa