Dyżury Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach
Mateusz Kluba
przyjmuje interesantów w Urzędzie Miejskim w Krzepicach p. nr 20 (II piętro)
w każdy piątek w godz. 8.00 -9.30
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach
Tomasz Rakowski
przyjmuje interesantów w Urzędzie Miejskim w Krzepicach p. nr 20 (II piętro)
w każdy poniedziałek w godz. 8.30 - 10.00